Integritetspolicy

Gäller Brakeley Nordic AB (Brakeley), organisationsnummer 556820-1676. Adress: Kungsgatan 55, 111 22 Stockholm. info@brakeley.se

Om vem behandlar vi data?
Brakeley behandlar personuppgifter som kopplar till våra uppdragsgivare, t.ex. befintliga och möjliga givare. Vi behandlar också personuppgifter om personer som på annat sätt är kopplade till våra uppdragsgivare och andra som vi har en affärsrelation med.

Lagliga grunder för vår behandling av personuppgifter
Brakeley baserar behandlingen av personuppgifter på ett antal lagliga grunder.  Vi behandlar bland annat personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med våra uppdragsgivare. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på intresseavvägning eller samtycke. I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter.

Säkerhet
Brakeley vidtar åtgärder för att skydda personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vilka uppgifter behandlar vi?
När Brakeley utför vårt arbete som konsulter behandlar vi personuppgifter information som hjälper oss att genomföra uppdraget.

Vad gör vi med data?
Brakeley använder personuppgifter för att kunna ge stöd åt våra uppdragsgivare. Vi använder även personuppgifter för att hantera vårt avtalsförhållande med uppdragsgivare och att skicka nyheter av intresse om vårt företag och våra tjänster.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till? 
Personuppgifter kan komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Ändringar av integritetspolicy
Vi ser över denna integritetspolicy löpande. Senaste ändring 21 maj 2018.

Dina rättigheter
Brakeley ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Brakeley kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies.

Våra kontaktdetaljer
Brakeley Nordic
Kungsgatan 55
111 22 Stockholm
Sverige

Telefon Johan Wennström, VD: +46 70 444 23 49
Epost: info@brakeley.se